Goed Werkgeverschap

Zorg voor medewerkers
HOBIJ vindt het belangrijk om een goede werkgever te zijn. Dat zeggen we niet alleen, daar maken we ons ook sterk voor. We steken onze nek uit en kijken verder dan de gebruikelijke onderwerpen. Bij HOBIJ kunnen we met recht zeggen dat we een stap extra zetten in de zorg voor personeel. Het ultieme doel? De beste werkgever zijn binnen de flexbranche.

Samen werken aan verbetering
Het verbeteren van ons werkgeverschap is een continu proces. Onze medewerkers vervullen hierin een hoofdrol; hun meningen en ideeën staan centraal. Daarnaast betrekken we anderen bij ons werkgeverschap. Zoals het instituut Great Place to Work en onze ambassadeurs.

Deel deze pagina via
Mail of print deze pagina Print pagina