banner_veghelpand.jpg

Hoe het ooit begon

In 1995 is HOBIJ begonnen als reguliere arbeidsbemiddelaar met als filosofie: one-stop-shopping. Na enkele jaren werd in 1998 besloten om naast NL flexkrachten ook EU flexkrachten uit te zenden. De daaropvolgende jaren groeit HOBIJ hard en breidt het aanbod diensten zich verder uit. 

Met de komst van de crisis in 2008 wordt het eveneens tijd voor herbezinning en komt er een heroriëntatie van organisatie en strategie. 'Experts in European Workforce' wordt de nieuwe focus die ook een nieuwe manier van werken vergt voor HOBIJ. Dit blijkt de juiste keuze te zijn en werpt haar vruchten af. Tegen de marktontwikkeling in groeit HOBIJ explosief.

Op weg naar 2020 wordt het bestaande businessmodel gerevitaliseerd. Het is een volatiele wereld en er staan grote uitdagingen voor de deur. Dit vraagt om innovativiteit en pionierschap. Hier wordt invulling aan gegeven door diverse initiatieven (o.a. door de inzet van robots).

Dit vraagt om een nieuwe pay-off, die van kracht is vanaf medio 2016. Een kreet die recht doet aan het HOBIJ van nu en goed weergeeft wie we zijn en waar we voor staan: Pioneers at Work! We zijn ‘pioniers aan het werk’ en vooral ook ‘pioniers in het domein arbeid’. Daarmee hebben we afscheid genomen van het credo ‘Experts in European Workforce’. Een kreet die ons veel heeft gebracht, maar de afgelopen jaren steeds minder van toepassing was gezien de ontwikkelingen. Zo’n 30% van onze medewerkers komt vandaag de dag namelijk ‘gewoon’ uit Nederland.

Deel deze pagina
Mail of print deze pagina Print pagina