22.png

RvA en adviseurs

De Raad van Advies (RvA) van HOBIJ is het aanspreekpunt voor de directie over beleidsmatige onderwerpen. Zij heeft als doelstellingen:

  • Adviseren over visie- en strategieontwikkeling van de onderneming voor de korte, middellange en lange termijn.
  • Fungeren als klankbord van de directie over voorkomende operationele vraagstukken.
  • Adviseren van de directie bij het kiezen van de meest geëigende organisatiestructuur.
  • Effectief toezicht houden op goed bestuur en bewaken van de identiteit, continuïteit en ontwikkeling van de onderneming

De RvA bestaat momenteel uit de volgende leden:

Behalve bij de RvA kunnen het management en de directie van HOBIJ advies inwinnen bij een externe adviseur.

Deel deze pagina
Mail of print deze pagina Print pagina