Never stop growing

Reglement - Never Stop Growing Award

Wie komt in aanmerking voor de HOBIJ Never Stop Growing Award (HOBIJ NSGA)?

Wil een flexkracht in aanmerking komen voor de HOBIJ NSGA, dan moet er sprake zijn van aantoonbare ontwikkeling van de medewerker in relatie tot zijn werk / zijn functioneren.

Als voorbeelden (niet uitputtend):

  • Een medewerker, die zelf het initiatief heeft genomen tot een in- en/of externe opleiding en daardoor duidelijke, aantoonbare stappen heeft gemaakt in zijn functioneren;
  • Een medewerker, die op basis van zijn instelling in combinatie met zijn functioneren aantoonbaar meer verantwoordelijkheden toebedeeld heeft gekregen en/of een andere functie is gaan bekleden;
  • Een medewerker, die naast zijn functie bij HOBIJ gelijktijdig een werk gerelateerde opleiding volgt en daarmee uiting geeft aan Never Stop Growing;
  • Een medewerker, die aantoonbaar een bijdrage levert aan de ontwikkeling van collega flexmedewerkers.

Als onvoldoende uiting van Never Stop Growing in relatie tot de Award, en daarmee dus niet in aanmerking komend voor de Award, wordt gezien:

  • Een medewerker die vanaf de start van zijn werkzaamheden deze beter is gaan invullen;
  • Een medewerker die op verzoek van de opdrachtgever een opleiding is gaan volgen/ heeft gevolgd.

Vanzelfsprekend kan in plaats van de mannelijke persoonsvorm ook de vrouwelijke persoonsvorm gehanteerd worden.