Never stop growing

Vragen over CAO

Je hebt een vraag over de CAO. Kijk in het overzicht hieronder of het antwoord op jouw vraag erbij staat. Staat het antwoord er niet tussen? Kijk dan in een andere categorie, of meld het ons via het formulier!

Wat is het verschil tussen de fases A,B en C?

Het verschil zit hem enerzijds in het aantal weken dat je als uitzendkracht hebt gewerkt, en anderzijds in de rechtspositie.

Wanneer je minder dan 78 weken hebt gewerkt, bevind je je in fase A. Fase A is de meest flexibele fase. In grote lijnen kun je stellen dat zowel jij als uitzendkracht als het uitzendbureau de uitzendovereenkomst tussentijds met onmiddellijke ingang kunnen opzeggen. Als je als uitzendkracht al wat langer werkzaam bent voor het uitzendbureau, dan dient het uitzendbureau bepaalde opzegtermijnen in acht te nemen.

Fase B volgt over het algemeen op Fase A en duurt twee jaar vanaf ingang van het eerste Fase B contract. Een fase B contract is altijd een detacheringscontract voor een bepaalde tijd en is goed vergelijkbaar met een contract voor bepaalde tijd in het ketensysteem. Het belangrijkste verschil met fase A is, dat er een doorbetalingsverplichting is vanuit het uitzendbureau, ook als er even geen werk is voor jou als uitzendkracht.

Fase C kan volgen op fase B en is een contract voor onbepaalde tijd. Je bent als uitzendkracht in fase C dus voor onbepaalde tijd in dienst bij het uitzendbureau.

Als ik via HOBIJ aan de slag ga, val ik dan onder een CAO?

Ja. Wanneer je als uitzendkracht via HOBIJ werkt, gelden voor jou altijd de rechten en plichten die in de ABU-CAO voor uitzendkrachten staan beschreven. Voor wat betreft de beloningsregeling kan hier echter van afgeweken worden. Afhankelijk van de opdrachtgever waar je werkt, kan het zijn dat de eerste 26 weken van een dienstverband de beloningsregeling van ABU-CAO gehanteerd wordt. Daarna word je beloond conform de CAO van de opdrachtgever. In de meeste gevallen echter, wordt  vanaf de eerste werkdag al het CAO-loon van de opdrachtgever gehanteerd.

Lees meer over de ABU-CAO voor uitzendkrachten » 

Waar kan ik de CAO voor uitzendkrachten downloaden?

Onze pagina over de ABU CAO geeft een heleboel informatie over de CAO. Op deze CAO-pagina kun je de CAO ook downloaden.

Ga naar de ABU-CAO voor uitzendkrachten »

Vraag niet beantwoord?

Is je vraag niet beantwoord of staat jouw vraag niet in het overzicht? Je kunt het ons melden via dit formulier. Wij geven zo spoedig mogelijk alsnog antwoord op je vraag.

Stel je vraag over CAO

Deel deze pagina via
Mail of print deze pagina Print pagina