HOBIJ wordt onderdeel van Labour Power Company

HOBIJ wordt onderdeel van Labour Power Company

Gepubliceerd: 30 augustus 2021, 11:57
HOBIJ wordt onderdeel van Labour Power Company (LPC), een consortium van uitzendbedrijven. Door de schaalvergroting kan HOBIJ zijn positie in de markt versterken. Voordelen zijn gezamenlijke inkoop en meer kennis en slagkracht bij complexe vraagstukken en uitdagingen op het gebied van wet- en regelgeving.  

HOBIJ blijft zelfstandig in de markt opereren. Han van Horen, al sinds de oprichting in 1995 het gezicht van HOBIJ, blijft bovendien directeur. Hij werd in oktober 2020 voor het eerst benaderd door LPC. “Ze vroegen of we interesse hadden om ons aan te sluiten bij het nieuwe ‘house of (flex)brands’, een groep zelfstandige flexbedrijven die onder hun eigen merknaam opereren, maar elkaar versterken op terreinen als huisvesting van arbeidsmigranten, sourcing, inkoop en kennisdeling. Dat idee sprak me direct aan. De ontwikkelingen in onze markt gaan razendsnel en dossiers worden steeds complexer. Samen kun je hier beter invulling aan geven.”  

Geen opvolging in familie
Op 3 augustus zijn de handtekeningen gezet. Han van Horen is blij met deze stap. “Het stempel van familiebedrijf heeft mij altijd met trots vervuld. Ik heb twee zoons en de laatste jaren heb ik veel met ze gesproken over hun ambities. Ze hebben het afgelopen jaar zelfs allebei een jaar meegewerkt binnen ons bedrijf om een goede indruk te krijgen. Hoewel ze dit met veel plezier gedaan hebben, werd voor hen toch duidelijk dat ze een ander pad willen bewandelen. Beiden starten in september met een nieuwe studie. Ik ben 55 en als opvolging binnen de bloedlijn er niet in zit, moet je gaan nadenken over andere oplossingen. Het voorstel van LPC kwam op het juiste moment.”  

Zelfde grondbeginselen
Han van Horen blijft niet alleen directeur van HOBIJ; hij heeft zich ook voor een stuk ingekocht in Labour Power Company. “Hiervan ga ik samen met Cor Konings, directeur van Goodmorning Uitzendorganisatie en aandeelhouder van Labour Power Company, het bestuur en de directie vormen.” Het gevoel bij LPC was meteen goed, zo stelt Han van Horen. “Qua DNA hebben we veel overeenkomsten. Achter LPC zit een family office. De organisatie wil zich onderscheiden met goed werkgeverschap richting de (flex)medewerkers. HOBIJ heeft dit ook als leidmotief; het is de belangrijkste pijler onder onze visie en strategie. Daarom is dit zo’n mooie match.” 

Samenwerken op uitdagende dossiers
Cor Konings onderstreept de woorden van Han van Horen. “HOBIJ is binnen onze markt een bekende speler met een goed imago. De kernwaarden sluiten goed aan bij die van LPC. Ons doel is om een groep van complementaire bedrijven bij elkaar te brengen die gewoon blijven doen waar ze al jaren goed in zijn, maar die wel samenwerken op uitdagende dossiers. De flexmarkt is enorm in ontwikkeling en als collectief zijn we beter in staat om te vernieuwen.” 

Over Labour Power Company 
Labour Power Company (LPC) bestaat na de overname naast HOBIJ uit Goodmorning, Job Invest en Kobus Personeel & Organisatie. Een vijfde uitbreiding zit in de pijplijn en wordt waarschijnlijk nog in 2021 afgerond. De verwachte omzet voor 2021 is circa € 250 miljoen en de ambitie is om door te groeien naar een omzet van € 500 miljoen. Labour Power Company bemiddelt momenteel zo’n 8.000 werknemers en is onder andere actief in de sectoren Logistiek, Glastuinbouw, AGF, Voedingsindustrie, Productie en Techniek. Voor meer informatie: www.lpcompany.nl.  
 

De ontwikkelingen in onze markt gaan razendsnel en dossiers worden steeds complexer. Samen kun je hier beter invulling aan geven.