Flex Exchange

Flex Exchange

Gepubliceerd: 18 maart 2020, 15:28

De Corona crisis treft ondernemers hard. HOBIJ ziet o.a. bij haar klanten overcapaciteit
ontstaan en bij andere bedrijven weer ondercapaciteit. Daarom heeft HOBIJ belangeloos het
initiatief genomen ondernemers aan elkaar te koppelen. Van ZZP’ers tot grote bedrijven. Om
elkaar te kunnen helpen met flexibele inzet van arbeidskrachten.


HOBIJ helpt ondernemers -klein én groot- met platform dat bedrijven met onder- en overcapaciteit in arbeidskracht aan elkaar koppelt.- Han van Horen

Extreme tijden vragen om creativiteit en flexibiliteit. Vanuit een daadwerkelijk besef wat de
Corona crisis teweeg brengt en de uitdagingen waar ondernemers voor staan, is bij HOBIJ
het idee geboren om belangeloos een matchmaking functie te gaan vervullen voor bedrijven
die tijdelijk mensen over hebben en bedrijven die tijdelijk meer medewerkers nodig hebben.
Van ZZP’er tot groot. Dit kan voor alle mogelijke functies en zelfs materialen gelden. Vanuit
haar sociale inslag dat het fundament van de organisatie is, faciliteert HOBIJ dit. Met het
platform FlexExchange wil HOBIJ hiermee ondernemend Nederland aan elkaar koppelen, om
elkaar te helpen zo goed mogelijk deze crisis door te komen.

Over het platform

Het platform is primair bedoeld om ondernemers van ZZP’er tot groot, met elkaar in contact te
brengen, om bezettingsproblemen zo samen het hoofd te bieden. Ondernemers die als gevolg
van de Corona crisis kampen met onderbezetting, met ondernemers die juist helaas minder
werk te bieden hebben en hun werknemers toch graag aan het werk houden.

Han van Horen over dit initiatief: “Wij zagen bij de eerste berichtgeving over Corona vrij snel
dat er verschillende situaties ontstonden bij onze klanten. Wij voelen vanuit onze branche de
verantwoordelijkheid mede ondernemers te helpen.”
Vanaf vrijdag 20 maart is het platform live en toegankelijk voor iedereen die een bijdrage te
leveren heeft, of op zoek is naar alternatief werk voor zichzelf, of voor werknemers.
Van Horen: “De match in flexibele arbeid gaat over alle soorten functies, maar zelfs ook
materiaal. Denk bijvoorbeeld aan het inzetten van tenten bij ziekenhuizen, het opschalen in
vrachtvervoer, etc. Hopelijk zet het ondernemers aan om creatief te denken en elkaar te
helpen”.

Over HOBIJ

HOBIJ is als uitzendbureau pionier in de flexbranche en zet haar expertise in op het gebied
van uitzending en detachering, werving en selectie van arbeidskrachten.
HOBIJ is in 1995 als arbeidsbemiddelaar gestart. Vanuit het inzicht dat steeds meer
ondernemers alleen maar konden groeien met voldoende flexibele krachten en het feit dat
goede flexkrachten steeds moeilijker te vinden waren in Nederland, besloot HOBIJ in 1998
daarom, om ook buiten de landsgrenzen mensen te zoeken. In veel EU-landen zaten mensen
namelijk juist te springen om werk. Vanuit de sociale en innovatieve inslag van oprichter Han
van Horen, welke altijd het fundament zijn gebleven voor het nog steeds groeiende bedrijf, is
ook dit initiatief ontstaan. Net als bijvoorbeeld het platform FlexHomies (www.flexhomies.nl),
waarbij internationale flexkrachten die een woning zoeken en mensen die woonruimte ter
beschikking hebben, aan elkaar gematcht worden.