Goed werkgever schap

Goed werkgever schap

Gepubliceerd: 19 januari 2021, 12:06

Goed werkgeverschap. Iets van waaruit we bij HOBIJ al heel lang opereren. Het zit in ons DNA. Is dat typisch en uniek? Nou ja, dat we er naar handelen wel. Dat het onderdeel van onze organisatie uitmaakt eigenlijk niet. Goed werkgeverschap komt voort uit menselijk doen en laten. Mensgericht zijn dus. Het lijkt vandaag de dag alleen zo speciaal wanneer dit de basis vormt van je bedrijfsvoering. Maar als je het nader bekijkt, is juist het negeren van menselijke waarden de oorzaak van menig conflict.

In de Verenigde Staten is de president als gevolg van het feit dat hij zichzelf boven de rest van het Amerikaanse gepeupel plaatst, voor de 2e keer met een impeachment geconfronteerd. In Nederland verliest Lodewijk Asscher zijn lijsttrekkerschap van de PvdA omdat hij onderdeel uitmaakte van een organisatie die het mens-zijn niet op de 1e plaats zette (en Rutte en Hoekstra moeten de nodige druk weerstaan om zijn voorbeeld te volgen).

Uiteindelijk betekent dit allemaal dat wanneer je de mens vergeet, en systemen en procedures voorrang geeft, je in de problemen komt. De mensen pikken het niet langer en bedrijven hebben dit in de gaten. Kijk maar even naar de Verenigde Staten; na de bestorming van het Capitool in Washington hebben Facebook en Twitter de sociale media-accounts van de zittende Amerikaanse president opgeschort. Als reden gaven zij dat zijn woorden tot meer geweld zouden kunnen leiden. Vervolgens hebben Apple, Google en Amazon het vermogen van Parler, een sociale mediahub die door miljoenen fans van de president wordt gebruikt om zaken te doen, effectief afgesneden. En YouTube heeft het persoonlijke videokanaal van Trump opgeschort. Het was zonder twijfel een opmerkelijke weergave van de groeiende macht van Big Tech in het publieke debat. Maar ook een reactie op de publieke verontwaardiging. En het publiek zijn klanten. Slimme bedrijven zetten hun lange termijn visie, en de daaraan gekoppelde loyaliteit van klanten, voorop. Vervolgens moet je jouw  plek als bedrijf in de markt natuurlijk ook nog eens waar maken. Dat doe je wanneer je het mens-zijn voorop stelt. Goed werkgeverschap heet dat dan in vakjargon, maar het is uiteindelijk niets anders dan een mix van goed luisteren, samenwerken en respectvol met elkaar omgaan. De leiders die daar vandaag de dag naar handelen, blijven we ons nog lang herinneren.

Uiteindelijk is het niets anders dan een mix van goed luisteren, samenwerken en respectvol met elkaar omgaan